Ajuda


La forma inicial de consulta d'un municipi es realitza a través de l'opció "Recerques".

Recerques

Permet l'accés als diversos sistemes de consulta:

Les denominacions empleades per als municipis són les oficials a 1 de gener de l'any de referència.

Descàrregues

Per a cada província s'oferix la possibilitat de descarregar la informació de tots els seus municipis en format de text csv ("comma separated values", és a dir, valors separats per comes). Este format és reconegut per les aplicacions de full de càlcul d'ús més estés.

Notes metodològiques

Informació addicional de les dades presentades, amb l'objectiu d'ajudar a la correcta interpretació d’aquestes.