Informació estadística. Municipal i comarcal

  Banc de dades territorial

Accés dinàmic al Banc de Dades Territorial, que integra informació de caràcter econòmic, demogràfic i social procedent de diverses fonts productores de dades estadítiques per a l'àmbit municipal i comarcal.

Permet una gran versatilitat en la selecció, visualització i tractament de la informació: crear sèries de dades, delimitar el territori sobre el qual es vol obtindre resultats, realitzar consultes sobre les categories d'interés en una taula, triar la ubicació de les variables, exportar els resultats de la consulta a full de càlcul i representar cartogràficament la informació.  Fitxes Municipals nova finestra (NO DISPONIBLE EN VERSIÓ ACCESSIBLE)

Accés a una fitxa descriptiva bàsica de cada municipi, que oferix els principals indicadors estadístics multisectorials obtinguts d'una selecció de la informació continguda en el 'Banc de Dades Territorial'.


  Glossari de termes

Definicions de les principals variables que integren el 'Banc de Dades Territorial' i les 'Fitxes municipals'.


  Nomenclàtor nova finestra

Oferix per a cada municipi la relació d'entitats, nuclis i disseminats de població existents a 1 de gener.